Νομός Λευκάδας

Email: info@thsoldatos.gr

Επικοινωνία

Φωτογραφίες

Links

Δράση

    Άρθρα Συνεντεύξεις

Η Λευκάδα μας

Βιογραφικό

 

                        

4/4/2013

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

04-04-2013

 

«Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις.»

 

Επί των άρθρων

 

 

… Το λόγο έχει ο κ. Σολδάτος.

Κύριε Πρόεδρε, συζητάμε και σήμερα και αποφασίζουμε επί ενός νομοθετικού πλαισίου, το οποίο κατά την άποψή μου έπρεπε να ισχύει και στην πατρίδα μας εδώ και δεκαετίες, όπως ισχύει στις αναπτυγμένες χώρες της Δύσης και εφαρμόζονται κανόνες και διαδικασίες, οι οποίες προωθούν, ωθούν την αναπτυξιακή τους πολιτική.

Έπρεπε -φαίνεται- να περάσουμε τη δοκιμασία της οικονομικής κρίσης, η οποία μαστίζει τη χώρα μας, ώστε να ωριμάσουν οι προϋποθέσεις και οι συνθήκες για να δούμε το αυτονόητο. Να δούμε ότι το επιχειρείν και η επενδυτική διαδικασία από φορείς εντός και εκτός Ελλάδας μέχρι τώρα δεν είχε πάρει ουσιαστική σάρκα και οστά και ότι καιρός ήταν επιτέλους να ξεκινήσει. Θα έλεγα λοιπόν ότι η πολιτεία έχει καθυστερήσει και θα έλεγα κατ’ αρχάς ότι είναι επαινετό το γεγονός ότι η ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης προχώρησε σ’ αυτήν τη νομοθετική πρωτοβουλία.

Πήρα τον λόγο κυρίως για να αναφερθώ στο πέμπτο κεφάλαιο του νομοθετικού αυτού πλαισίου, που αφορά τα υδατοδρόμια. Σε μια χώρα της οποίας οι ακτογραμμές συγκρίνονται σε μήκος με αυτές της Ευρώπης, σε μια χώρα, όπου το νησιωτικό σύμπλεγμα δεν έχει προηγούμενο, έχουμε καταφέρει να μην έχουμε τη δυνατότητα να απογειώνεται και να προσγειώνεται υδροπλάνο, να μην υπάρχουν υδατοδρόμια.

Επιτέλους, αυτό φαίνεται πως γίνεται σήμερα πραγματικότητα και δημιουργούνται πολύ σημαντικές και σοβαρές προϋποθέσεις, οι οποίες -αν θέλετε- συντείνουν και στο εξής: Αφ’ ενός μεν καλύπτουν το νησιωτικό σύμπλεγμα από πλευράς αναγκών για διακομιδές, οι οποίες δεν γινόταν στο παρελθόν να γίνουν κατά διαφορετικό τρόπο, αφ’ ετέρου δημιουργούνται και προϋποθέσεις αναπτυξιακής προοπτικής.

Θα ήθελα, με αφορμή την παρέμβασή μου, να αναφερθώ σε τέσσερα σημεία του συγκεκριμένου κεφαλαίου. Κατ’ αρχάς, κύριε Υπουργέ, θέλω να αναφερθώ στα άρθρα 33, 34 και 54 που αφορούν τα υδάτινα πεδία. Έχω την αίσθηση ότι, όπως εμφανίζονται τα υδάτινα πεδία στη νομοθετική αυτή πρωτοβουλία, δεν συνδέονται με τα υδατοδρόμια. Έχω την εντύπωση ότι αφήνεται η δυνατότητα να λειτουργήσουν υδάτινα πεδία και άρα να υπάρχουν δυνατότητες προσθαλασσώσεως υδροπλάνων και σε περιοχές που δεν διέπονται από τους κανόνες που βάζετε για τα υδατοδρόμια. Θα το καταλάβαινα αυτό για κάποιες έκτακτες περιπτώσεις, υπό προϋποθέσεις πάντα, αλλά έχω την αίσθηση ότι πρέπει να συνδεθούν αυτά τα πράγματα και ίσως είναι ένα ζήτημα που θα μπορούσατε να το δείτε ξανά.

Το δεύτερο σημείο αφορά το άρθρο 33, στο οποίο γίνεται επισήμανση περί της αναγκαιότητας υπάρξεως εντός των υδατοδρομίων μιας περιοχής σχήματος ορθογωνίου, ώστε να υπάρχει η άνεση της λειτουργίας του υδατοδρομίου και στο οποίο νομίζω πως θα ήταν καλά, ανάλογα με τις δυνατότητες της κάθε περιοχής να οριστούν και οι διαστάσεις του.

Στο άρθρο 36 αποσαφηνίζεται ποιοι είναι οι φορείς, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν και να αποκτήσουν άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου: οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου αλλά και ιδιώτες. Θέλω να πιστεύω ότι τα κριτήρια και οι κανόνες βάσει των οποίων θα αποφασίζει η Αρχή για τη χορήγηση της άδειας θα είναι ισοδύναμα για όλους τους φορείς, γιατί δεν μπορώ να εννοήσω πραγματικά, στον 21ο αιώνα, να πλεονεκτούν κάποιοι φορείς έναντι άλλων, επειδή έχουν περισσότερη πρόσβαση και επομένως εύνοια.

Τέλος, κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι παρατήρησα πως στο άρθρο 41 ενδέχεται να χρειάζεται να ρίξετε μια ματιά ακόμα στην αναφορά των άρθρων. Νομίζω ότι στις προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση της άδειας εννοείτε το άρθρο 37 και όχι το 36, όπως και το 40 αντί του 38.

Ευχαριστώ πάρα πολύ.