Νομός Λευκάδας

Email: info@thsoldatos.gr

Επικοινωνία

Φωτογραφίες

Links

Δράση

    Άρθρα Συνεντεύξεις

Η Λευκάδα μας

Βιογραφικό

 

                        

17/10/2012

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

   

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ:

Ελέχθη νωρίτερα και γνωρίζουμε βεβαίως ότι η Επιτροπή στην οποία συμμετέχουμε είναι διακομματική. Η άποψή μου είναι λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρξει και μία διακομματική συμφωνία πάνω στους στόχους και στα ζητούμενα, τα οποία θα πρέπει να υπάρξουν, τουλάχιστον, από εδώ και στο εξής στα θέματα του ελληνισμού της διασποράς. Τέθηκαν νωρίτερα τόσο από τον Υπουργό όσο και από τους προλαλήσαντες βασικά ζητήματα που έχουν απασχολήσει στο παρελθόν και βεβαίως απασχολούν και σήμερα. Εκπαίδευση, εκμάθηση γλώσσας, οργάνωση ΣΑΕ, ψήφος και θέματα τα οποία αποδεχόμαστε καταρχήν ως πολύ σημαντικά. Νομίζω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι θέλουμε από τον οργανωμένο ελληνισμό της διασποράς.

Θέλουμε τον ελληνισμό της διασποράς να εξυπηρετεί καταρχήν ίδιες ανάγκες, συνδεμένος, βεβαίως, με το μητροπολιτικό κέντρο, αλλά χωρίς να του δίνουμε τη δυνατότητα να εμπλέκεται και να διαβουλεύεται σε ζητήματα που αφορούν το ντόπιο ελληνισμό ή τον θέλουμε ως μία επέκταση του ελληνικού κορμού της πατρίδας στο εξωτερικό και άρα αποφασίζουμε να είναι συμμετέχων σε ότι έχει σχέση με τα εθνικά δρώμενα στο χώρο το γεωγραφικό της Ελλάδας; Αν ισχύει το πρώτο, ασφαλώς κυρίαρχο ζήτημα είναι το θέμα της παιδείας και της εκπαίδευσης των παιδιών της σχολικής ηλικίας. Οι εποχές κατά τις οποίες υπήρχαν «κρυφά σχολειά» στην ομογένεια, έχουν περάσει. Βρισκόμαστε πλέον σε τρίτη και τέταρτη γενιά και οι ανάγκες είναι διαφορετικές. Τότε ο ελληνισμός είχε οργανωθεί σε ενοριακά σχολεία, κοινοτικά σχολειά, αν θέλετε και σε ιδιωτικά σχολειά, μιλάω πάντα για 4ωρες ή 6ωρες διαδικασίες φοίτησης εβδομαδιαίως. Αργότερα σε πολλές περιοχές εξελίχθηκε το ζήτημα και στα λεγόμενα δίγλωσσα σχολειά, στα οποία υπήρχε εν παραλλήλω ένα πρόγραμμα  των ζητουμένων από τις εκεί χώρες σε θέματα γενικής εκπαίδευσης, αλλά υπήρχε και ένα πρόγραμμα που είχε να κάνει με την ελληνική γλώσσα, τη θρησκεία και κουλτούρα.

Άποψή μου είναι ότι, το να στείλουμε εμείς δασκάλους και καθηγητές σ’ αυτά τα παιδιά της τρίτης και τέταρτης γενιάς, δεν θα εξυπηρετήσει τις εκεί ανάγκες. Ο ελληνισμός της διασποράς είναι σε κάποιο βαθμό οργανωμένος και νομίζω ότι μπορεί να τροφοδοτήσει την εκπαίδευση των παιδιών ελληνικής καταγωγής με καθηγητής ελληνικής γλώσσας που έχουν τελειώσει εκεί πανεπιστήμιο. Αυτοί είναι κοντά στη νοοτροπία των παιδιών της τρίτης και τέταρτης γενιάς, είναι κοντά στη κουλτούρα τους και είναι κατά την άποψή μου οι πλέον κατάλληλοι. Άρα, αυτό που πρέπει να δούμε είναι πώς μπορούμε να  αξιοποιήσουμε αυτό το δυναμικό ελληνικής καταγωγής δασκάλων που ζουν στο εξωτερικό, προκειμένου να εκπαιδευτούν τα εκεί ελληνόπουλα και να μάθουν την ελληνική γλώσσα, αντί να στέλνουμε από εδώ δασκάλους οι οποίοι κατά την άποψή μου είναι ακατάλληλοι. Σας μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εκπαιδευτικός, έχει διδαχθεί ως μετανάστης σε σχολική ηλικία σε χώρα του εξωτερικού και έχει διδάξει αργότερα, όταν ενηλικιώθηκε και τελείωσε τα ελληνικά γράμματα και την ελληνική του παιδεία ως απόφοιτος πανεπιστημίου. Αυτά σε σχέση με την εκπαίδευση των παιδιών της σχολικής ηλικίας.

Ένα ζήτημα το οποίο δεν θίξαμε καθόλου είναι το θέμα των εδρών ελληνικών σπουδών και ελληνικών κέντρων σπουδών στην ομογένεια.  Σε τι εξυπηρετεί η ενδεχόμενη στήριξη αυτών των εδρών; Πρώτα από όλα, θα μπορεί να λειτουργήσει στην κατεύθυνση παραγωγής νέων δασκάλων και άρα να τροφοδοτήσει, να καλύψει και να εξυπηρετήσει εκείνες τις ανάγκες που περιέγραψα νωρίτερα. Όμως, πέρα από αυτό το θέμα υπάρχει κάτι άλλο εξαιρετικά σημαντικό. Σήμερα απασχολούν ένα σωρό ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ελληνική ιστορία διαχρονικά εδώ και δεκάδες αιώνες και τα οποία συνεχώς βρίσκουμε στο προσκήνιο καθημερινά. Για παράδειγμα, το θέμα της ονομασίας του κράτους των Σκοπίων. Ανεξαρτήτως του πώς θα καταλήξει το ζήτημα αυτό, ανεξάρτητα από το πώς θέλουν οι ίδιοι να αυτοαποκαλούνται και ανεξάρτητα από τις θέσεις που παίρνει το κάθε κόμμα, αλλά και το ελληνικό κράτος για το συγκεκριμένο ζήτημα, μετά από λίγα χρόνια οι ερευνητές στο εξωτερικό θα ζητούν τεκμήρια, αποδείξεις για το τι ακριβώς συμβαίνει στο συγκεκριμένο χώρο και ποια είναι η πραγματική αλήθεια. Όταν οι βιβλιοθήκες του εξωτερικού, οι ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες είναι εξοπλισμένες και βρίσκει κανείς σ’ αυτές εκείνα τα στοιχεία και τα τεκμήρια που χρειάζονται για το τι εστί Μακεδονία, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο είναι το έργο που μπορεί να προσφερθεί  από αυτές τις έδρες ελληνικών σπουδών. Πόσο μάλλον εάν γίνει κάτι οργανωμένα και φροντίσουμε αυτές τις έδρες σε συνεργασία με τον ελληνισμό της διασποράς και το ΣΑΕ να τις στηρίξουμε σε πανεπιστήμια που υπάρχουν έδρες ιστορίας και με τις οποίες μπορεί  να υπάρξει διασύνδεση.

Αυτά αναφορικά με τις ανάγκες  των Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό. Πρέπει να ξεκαθαριστεί αυτός ο ρόλος και αν θέλετε να πάμε λίγο πιο πέρα στο οργανωτικό κομμάτι, επιτρέψτε μου να ισχυρίζομαι ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε σε έναν διακομματικά αποδεκτό συντονιστή , ο οποίος θα ασκήσει αυτά τα καθήκοντα του επικεφαλής σε κάθε χώρα - και το μοντέλο οργάνωσης - θα το βρούμε στο μέλλον και ο οποίος δεν θα αλλάζει κάθε φορά που θα αλλάζει η κυβέρνηση.

 

                (Συνέχεια ομιλίας κυρίου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΟΛΔΑΤΟΥ)

 

Και θα είναι ξεκαθαρισμένοι και οι στόχοι στους οποίους καλείται να ανταποκριθεί. Τώρα, εάν επιθυμούμε τον ελληνισμό της διασποράς οργανικά συνδεδεμένο και συμμετέχοντα στα εν Ελλάδι εξελισσόμενα ζητήματα, ασφαλώς και πρέπει να βάλουμε μπροστά και να τελειώσουμε γρήγορα και με διαδικασίες  fast track και χωρίς πολλή φιλολογία, γιατί έχουν περάσει δέκα χρόνια από τότε που ξεκίνησε το θέμα της ψήφου.

 Είναι μια διαδικασία που όπως είπαν οι προλαλήσαντες προσπαθήθηκε στη θητεία 2007- 2009, απέτυχε γιατί δεν πήρε τα απαιτούμενα 2/3, αλλά μπορούμε να τα δούμε  εξαρχής. Δεν θέλω να κουράσω περισσότερο, νομίζω ότι έβαλα τους άξονες, όπως ακριβώς τους έχω βιώσει ως Έλληνας της διασποράς και με μια μεταναστευτική ιστορία της οικογένειάς μου τεσσάρων γενιών. Ευχαριστώ πολύ.