Νομός Λευκάδας

 

Επικοινωνία

Φωτογραφίες

Links

Δράση

    Άρθρα Συνεντεύξεις

Η Λευκάδα μας

Βιογραφικό

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

                        

 

4/4/2013

Βουλή - Ολομέλεια Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις.Επί των Άρθρων

 

 

27/3/2013

Βουλή - Ολομέλεια Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Επί των Άρθρων

 

 

7/3/2013

Βουλή - Ολομέλεια Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Δευτερολογία

 

 

26/3/2013

Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς. - Ενημέρωση για τα θέματα των Ομογενών στην Αμερική

 

 

7/3/2013

Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων - Σχέδιο Αθηνά, Αναδιάρθρωση Α.Ε.Ι

 

 

29/1/2013

Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς. - Δραστηριότητες των Ιδρυμάτων «Μαρία Τσάκου» και «Σταύρος Νιάρχος», σε θέματα Αποδήμων Ελλήνων

 

 

16/1/2013

Βουλή-Ολομέλεια Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης... και Μετεγγραφές

 

 

27/11/2012

Επιτροπή Μορφωτικών και Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς. -Πρόγραμμα Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Simon Fraser του Καναδά

 

 

14/11/2012

Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς. - Ελληνόγλωση                Εκπαίδευση στο εξωτερικό.

 

10/11/2012

Προϋπολογισμός  2013

 

 

24/10/2012

Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού τησ Διασποράς. - Ενημέρωση Στυλιανλιδη.

 

 

17-10-2012

Ομιλία Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς Ενήμερωση Τσιάρα.

Email: info@thsoldatos.gr

επόμενη σελίδα...>>

επόμενη σελίδα...>>

                                            Σελίδα 1 από 3